Publikacje naukowe
1. Leszek Szadujkis-Szadurski, W. Tomaszewski, Anna D. Talar, Rafał Szadujkis-Szadurski, Katarzyna Szadujkis-Szadurska, J. Kujawa, I. Pyszczek:

"Modulujące działanie promieniowania laserowego i ultradźwięków małej mocy na reakcje skurczu perfundowanych tętnic".
w: Fizjoterapia Polska 2003 Vol. 3 nr 2 s. 120-132.

2. Krzysztof Radziszewski, L. Litwinowicz, M. Borowicz, J. Tywoniuk, Anna D. Talar: "Zapalenie skórno-mięśniowe "maską" choroby nowotworowej".
w: Fizjoterapia Polska 2003 Vol. 3 nr 2 s. 184-188.

3. Anna D. Talar:

"Opis zaburzeń w zakresie komunikacji występujących u pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych wybudzonych z długotrwałej śpiączki".
w: Neurorehabilitacja u progu XXI wieku, pod red. Talar, wyd. Kat. i Kl. Rehabilitacji AM w Bydgoszczy 2003, roz.5, s.87-93.

4. Iwona Dejewska, Wojciech Hagner, Anna D. Talar, Jarosław Hoffman, Maciej Śniegocki, Aleksandra Śniegocka:

"Taktyka postępowania usprawniającego chorych leczonych operacyjnie z powodu dyskopatii szyjnej".
w: Kwaralnik Ortopedyczny 2006 z. 4 s. 256-259.

5. Małgorzata Łukowicz, Helena Krakowiak, Anna Talar, S. Jeka, Paweł Zalewski, W. Bożiłow:

"Wzrost i masa ciała dzieci i młodzieży regionu kujawsko-pomorskiego w okresie 1988-1998".
w: Med. Biol. Sci. 2007 T. 21 nr 4 s. 99-106.

6. Małgorzata Łukowicz, Iwona Szymkuć, Anna D. Talar:

"Uraz czaszkowo-mózgowy w najmłodszej grupie wiekowej - opis przypadku".
w: Interdyscyplinarny wymiar nauk o zdrowiu. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s. 245-251.

7. Małgorzata Łukowicz, Paweł Zalewski, Anna D. Talar:

"Zmienność wysokości ciała wśród dzieci i młodzieży regionu bydgoskiego w perspektywie czasowej".

w: Wybrane aspekty opieki zdrowotnej. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s. 270-276.

 

8. Anna Daria Talar, Małgorzata Łukowicz, Paweł Zalewski, I. Dejewska:  
„Porównawcza ocena termowizyjna kończyn dolnych po terapii PNF oraz treningu wibracyjnym u dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową".
W: Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2008 Vol. 14 nr 3 s. 344-348.

 

9. Małgorzata Łukowicz, Helena Krakowiak, Anna Talar, Katarzyna Ciechanowska, Paweł Zalewska, Władimir Bożiłow:

"Zmienność wskaźników proporcji ciała u dzieci z regionu kujawsko-pomorskiego."

w: Med. Biol. Sci 2008 T.22 nr 1 s. 55-60.

 

10. Iwona Szymkuć, S. Lach-Inszczak, Magdalena Mackiewicz-Milewska, Anna Daria Talar, Wojciech Hagner, :

"Płodowe zbliznowacenie mięśni - opis przypadku."

w: Med. Biol. Sci 2008 T.22 sz 3 s. 193-197.

 

11. Małgorzata Łukowicz, Anna Talar, Helena Krakowiak:

"Ocena występowania wad postawy ciała wśród dzieci i młodzieży regionu bydgoskiego"

W: Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo regionalne wyzwania edukacji. Red. nauk. D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak Poznań: Wyd. WSB, 2008, s.388-397

 

12. Anna Daria Talar, Małgorzata Łukowicz, Iwona Dejewska, Marek Jedwabiński:

"Zespoły bólowe kręgosłupa w wieku szkolnym zagrożeniem cywilizacyjnym".

W. Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia T.3 Red. nauk. A. Czajkowska, W. Otwinowski, Poznań, Wyd. WSB, 2009, s.384-393

 

13. Anna Daria Talar, Małgorzata Łukowicz, Iwona Dejewska, Marek Jedwabiński:

"Zagrożenia dla kształtowania się i funkcjonowania narządów zmysłów oraz rozwoju psychoruchowego u wcześniaków".

W: Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. T. 3 Red. nauk. A. Czajkowska, W. Otwinowski, Poznań: Wyd. WSB, 2009 s. 397-407. 

 

14. Małgorzata Łukowicz, Katarzyna Matuszak, Anna Talar:

"A misdiagnosed patient: 16 years of locked-in syndrome, the influence of rehabilitation"

W: Med Sci Monit, 2010, 16(1)

 

15. Anna Jedwabińska, Marek Jedwabiński, Agnieszka Wróbel-Bania:

 "Bezpieczeństwo i zalety noszenia niemowląt w chuście"

w: Obraz bezpieczeństwa społecznego człowieka XXI wieku. Red. D. Czajkowska-Ziobrowska, P. Ziobrowski

 

16.Jan Talar, Anna Daria Jedwabińska:

"Sytuacja rodzin chorych po przebytych urazach wielonarządowych ze stłuczeniem mózgu i pnia mózgu"

w: Acta Elbing. 2011 T.11 nr 1 Nauki o Zdrowiu s.100-103

 

17. Anna D. Jedwabińska:

"Zalety noszenia dziecka w chuście."

w: Rehab. Prakt. 2011 nr 5, s.40-44

 

18.  Anna D. Jedwabińska:

 "Podstawy masażu Shantala dla niemowląt i małych dzieci - poradnik praktyka."

w:  Rehab. Prakt. 2011 nr 6, s.56-60

 

19.  Aneta Zreda-Pikies, Agnieszka Wróbel-Bania, Anna Daria Talar, Andrzej Kurylak:

"Funkcjonowanie społeczne/szkolne dzieci z fakomatozą".

 w: Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Red. nauk. M. Walachowska, A. Zduniak. Poznań: Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2013, s.161-167.


 

 


 
Publikacje

Kinesiotaping
Portal Baby Shower

 

Babywalking - czyli nordic walking z dzieckiem

Portal Kobietą Być


Nordic Walking "z brzuszkiem"

Poradnikzdrowie.pl - Przedruk z miesięcznika "M jak Mama" oraz w Katalogu plików do pobrania

Portal Baby Shower
Portal Kobietą Być

 


 
Wzmianki w prasie

Wzmianka dot. szkolenia dla pielęgniarek i położnych
Biuletyn OIPIP (str.18) dostępny w Katalogu plików do pobrania

Express Bydgoski (24.10.2008r.)

Gazeta Wyborcza (03.06.2008r)

Gazeta Wyborcza (14.10.2007r.)

Gazeta Pomorska (14.10.2007r.)

 


 

Sonda

Gościmy

om.gif
Advertisement