Doświadczenie zawodowe

- Absolwentka Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy (wydział: Nauk o zdrowiu, kierunek: fizjoterapia),


- Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy (wraz z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy) – kier. Międzyuczelniane Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia,- Specjalista IIo w zakresie fizjoterapii,


- Nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

 

- Specjalista fizjoterapii w Oddziale Klinicznym Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zaspołem "N" Szpitala Uniwerstyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. (Biziel)


- właściciel firmy Reha BABY.

 

- Pierwszy w Polsce Doradca noszenia dzieci w chustach - Fizjoterapeuta po kursie

Die Trageschule®. [menu: Beraterinnenliste - Polen - 31]

 

Dyplomy i certyfikaty potwierdzające ukończenie uczelni oraz szkoleń i kursów można zobaczyć w galerii klikając na na ten link CERTYFIKATY

 


 
Szkolenia podyplomowe

Metoda NDT-Bobath:

- kurs Terapii Neurorozwojowej NDT-Bobath I-III.2004r.
- kurs Terapii Neurorozwojowej NDT- BABY Bobath Ostrawa, Czechy XI-XII.2005r.

Metoda Vojty:

- kurs "Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi", (kurs terapeutyczny) Wrocław 2006-2008r.

- kurs "Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty " (kurs diagnostyczny dla lekarzy) Dzierżażno 2011r. 

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa TCK (cranio-sacral therapy): 

- kurs Terapii Czaszkowo-Krzyżowej, moduły I-IV, Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, VI-IX.2013r. 

Masaż Shantala:

- kurs instruktorski masażu Shantala, 2008r.

Koncepcja PNF:

- kurs PNF Basic, 2003r.,
- kurs PNF Advanced, 2004r.,
- kurs PNF i skolioza, 2004r.

Nordic Walking:

- kurs instruktorski Nordic Walking, 2007r.

Kinesiotaping:

- kurs kinesiotapingu, 2008r.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

- kurs stymulacji rozwoju dziecka z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne, 2011r.

Integracja Sensoryczna SI:

- kurs „Neurofizjologiczne podstawy integracji sensorycznej”, Toruń 2004r. 

Metoda McKenzie:

- kursu diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego 2004-2006r.

"Brain Gym" Kinezjologia Edykacyjna

- kurs Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” metody dr P. i G. Dennisonów, Bydgoszcz 2003r., 

Trageschule Dresden (Niemiecka Szkoła Noszenia Dzieci):

- Grundkurs, 2009r.

 

Pozostałe metody rehabilitacji:
- kurs Shiatsu 2003r.
- kurs masażu klasycznego 2002r.
- kurs języka migowego (Polski Związek Głuchych) 2000r.

 


 
Stowarzyszenia

członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, członek zarządu - sekretarz oddz. Kujawsko-Pomorskiego,

- członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji,

- członek Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath,

- członek Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Vojty,

- członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego,

- członek Kinesio Taping Association Japan - Europe,

- członek założycielski Stowarzyszenia Rozwoju Rehabilitacji „ Pro Homini”.

 


 

Sonda

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość
om.gif
Advertisement